45ok cho chân máy ảnh xưa trước 1975 của Nhật Bản. Bằng nhôm, về làm chân máy ảnh decor đẹp 
Tình trạng ok chỉ bị lỗi nhỏ một chân bị cứng anh em về xử lý lại ok