Đã bán .

300.000 ₫
Thông tin mô tả

300k cho cây Búa đồng nặng 1 ký hàng xưa 

Về deco OK 

gal_136624_63f71f7b42bac.jpggal_136624_63f71f834cdeb.jpggal_136624_63f71f8a6bab7.jpggal_136624_63f71f9166e11.jpggal_136624_63f71f98d18d6.jpggal_136624_63f71fa2194e1.jpggal_136624_63f71fab5626e.jpggal_136624_63f71fb6b97fe.jpg

LÊ SƠN ĐÔNG
NH TMCP Ngoai Thương Việt Nam
Vietcombank
số tài khoản;0371000418823
Góp ý
Đăng bởi: Lê Xuân Nghĩa
Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt F 7.Q 6 TPHCM, HCM
Ngày đăng tin: 15:11 23/02/2023
Ngày cập nhật: 16:14 29/05/2023
Báo cáo