Thích ○○○ 

ri nhà binh mỹ ngang 60cm dài 370cm nặng 80 ký 1 tấm

Đăng lúc 19:09 02/11/2017 ○ Cập nhật lúc 14:32 19/02/2019 ○ Đăng tại Khánh Hòa
nguyễn minh hùng 27
Địa chỉ: nha trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 09053 
ri nhà binh mỹ cao 5cm  ngang 60cm dài 370cm nặng 80 ký 1 tấm chất liệu nhôm xưa của mỹ. thời bao cấp mỹ dùng làm sân bay giã chiến Chữ ký
tk AGRIBANK ; 4708205001712

TK vietcombank 0061001059360

chủ tài khoản nguyễn minh hùng

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo