Tô vít 2 cạnh
Chất liệu đồng đặc
Thời bao cấp
Dài 20cm
Lành đẹp
Bao ship