LĐ4/ GIAO LƯU CẶP TRÁI ĐÀO ĐỒNG XƯA LOẠI ĐẠI. NẶNG 2.5 KG. 1.800.000 CHƯA SHIP.