HOPANH1/ HỘP CỦA ANH RẤT ĐẸP Ạ. 650.000 CHƯA SHIP.