ME-XT2/ XÔNG TRẦM XƯA CỰC ĐẸP Ạ. NẶNG KHOẢNG 8.5 LẠNG.