Hàng chuẩn xưa.gỗ tốt.hàng mới mua chưa vệ sinh.1 triệu.cao 50cm.