Bán đĩa đồng Japan như hình. Hàng chuẩn xưa. Ko móp méo. Kèm chân đế đĩa đồng thau. Size 21cm. Quan tâm xin liên hệ.
 
 
 
 
 
 
 
Kính phố.