Thích ○○○ 

Đèn treo màu

Đăng lúc 21:41 30/12/2018 ○ Cập nhật lúc 13:08 14/03/2019 ○ Đăng tại Vĩnh Long
letuan 5
Địa chỉ: vl - Vĩnh Long
Điện thoại: 07878 
Gl bầu đèn treo bầu k nứt bể , họng k sún răng tim vặn nhẹ nhàng. Thanks

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo