Trong biệt thự Lê Lai Đà Lạt.
Thời Pháp thuộc.
Bay nhanh 250k chưa phí.