Giao lưu ấm đồng Nam Bộ cũ còn lớp xi bạc do ít xài, hàng trước năm 1975 còn sử dụng tốt. Nắp đồng, quai đồng, ấm đồng còn rất đẹp đáng sưu tầm.
Kích thước cao 29cm ngang 22cm vòng bụng 70cm.
Thích hợp deco, sưu tầm, hoài niệm xưa Vintage.
Ai quan tâm liên hệ zalo: 0776218163 Tiệm Hoàng Thiên.
Hot line: 0905867943.
#TiệmHoàngThiên - Người Buôn Hoài Niệm - Ngược Dòng Lịch Sử - Kết Nối Đam Mê Sưu Tầm.