Giao lưu cân xưa USA nguyên bộ gồm dàn cân như hình và hộp gỗ quả cân toàn bộ bằng đồng cân được khối lượng lớn từ 2kg - 5Ib. Kỷ vật chiến tranh trước năm 1975 ngày xưa dùng để cân những kim loại lớn và hiếm, đáng sưu tầm, còn sử dụng tốt.
Thích hợp deco, sưu tầm, hoài niệm xưa Vintage.
Ai quan tâm liên hệ zalo: 0776218163 Tiệm Hoàng Thiên.
Hotline: 0905867943.