Bách hạc trình tường
Chỉ 3.5 triệu
Liên hệ Mr Trung 0916428386