Giao lưu 3 cái bình hoa vỏ đạn loại 40mm, 75mm và 105mm.
Tất cả 3 cái giá 3,5 triệu
Ship cod mọi miền tổ quốc