Kính phố:
Giao lưu chuông điện xưa, hàng còn nguyên vẹn, điện 110v, vẫn còn sử dụng tốt, logo thiết kế khá đẹp. Anh em nào có nhu cầu sưu tập hay deco thì điện thoại cho mình nhé. 
Trân trọng!