4 món đồ củ như trên hình , nguyên lành đẹp . Giao lưu anh em sưu tầm trưng bày . Gía ve chai mùa dịch covid .Kính
       3 món đồng 1 món nhôm pháp.