Khuôn  bánh bông lan như trên hình , nặng gần 4,1kg chất liệu đồng thau , ngang tính luôn quay 25cm cao tính luôn tay xách 9cm.