Sư tử hống chất liệu angtimon đã lên màu thời gian bác nào trung kết alo em nhé.