Thích ○○○ 

Máy cắt ống tiện ren hàng Bãi .Rex Hitachi nhật từ 13-60mm giá mềm hết cở lấy lộc đầu năm

Đăng lúc 17:48 11/02/2019 ○ Đăng tại HCM
Nguyễn Thanh Tân 122
Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh - Nam SG - HCM
Điện thoại: 09198 
Máy cắt ống tiện ren hàng Bãi .Rex Hitachi nhật từ 13-60mm giá mềm hết cở lấy lộc đầu năm
Ghi chú
Tk Tên :Nguyễn Thanh Tân - Vinaphone : 0919888111.-
TK NH VietComBank CN HCM : 007 100 169 8145 -
TK NH Đông Á HCM : 0101 027 485 -
TK NH Nông Nghiệp CN Quận 8 : 1702 205 092 149 -
TK NH ACB CN Đông Sài Gòn : 8058 6869

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo