Đôi bình rót nước Pháp LAm
Chất liệu đồng nguyên chất
Cao 20 cm
Nặng 2kg/đôi
Giá   3000k/đôi