Bình xông thảo dược gốm , vỏ bọc mạ bạc , Xuất sứ châu Âu
 cao 20cm , t ĐK bung 8 cm. Tình trạng lành tuyệt đối. 
Giá 900k