Kính phố Đỉnh quả bóng mini. 
Cao 16cm. Ngang 16cm. Nặng 650g.
Giá 750.000.