Kính phố Đôi kỳ lân chất liệu đồng. 
Nặng 1400g. Cao 13,5cm. Ngang 17 cm. 
Giá 900k
Bảo hành lành lặn.