Đỉnh xông trầm voi phục. 
Cao 20cm. Ngang 14cm, sâu 11cm.
Nặng 1100g. 
Đồng Nguyên chất
Giá 900k