Đôi lọ đồng tráng men cao 25cm. 
Chất liệu đồng tráng men
Giá 3000k