KL 48: Đĩa Châu Âu chất liệu đồng. 
Giữa là đĩa gốm. Đường kính 28cm. 
Giá 700k