Đĩa Châu Âu chất liệu đồng trạm khắc hình lâu đài. 
Đường kính  31cm. 
Giá 650k
Bảo hành đồ chuẩn châu Âu