Kính phố chuông đồng thiên thần xuất sứ Pháp. 
Cao 10cm đường kính 6. 
Giá 600k