Kính phố đỉnh quả đào cao 21cm ngang 19cm sâu 13cm. Nặng 1400g.
Giá 1900k