Bộ 3 dụng cụ pha cà phê của ENGLAND. Nặng 3 món 550g/3 món
chất liệu nhôm.
Giá 800k/3 món
I