EOS M3 Như hình. chụp rất ít. 2 lens
Lh: 0989514496
Giá: 9,5 triệu đồng