Máy quay phim Panasonic xưa như trên hình , máy còn đẹp chưa vệ sinh . Giao lưu trưng bày. Kính.