Video/camera National Vintage như trên hình , dài 42cm . Còn rất đẹp . Giao lưu trưng bày.Kính.