Máy ảnh Usa cổ như trên nguyên lành và rất đẹp. Giao lưu anh em sưu tầm trưng bày.Kính.