Em cần bán bộ sưu tập gần 400 cái ( không hoạt động , cơ không nhảy ) thích hợp Deco 
Liên hệ : 0988387087 để có thêm hình Ảnh