Mâyảnh

Thông tin mô tả

Máy hình Olympus. Pin sạc không vô. Có đồ sạc và dây cắm USB. 150kgal_78993_6547649b614f8.jpggal_78993_6547649c49575.jpggal_78993_6547649d41b92.jpg

Góp ý
Đăng bởi: Nguyen Quang
Địa chỉ: Saigon, HCM
Ngày đăng tin: 16:47 05/11/2023
Ngày cập nhật: 20:03 04/12/2023
Báo cáo