Máy quay phim xưa. Còn sử dụng được với 4 pin nhỏ gắn vào tay cầm. Quay xa gần, nhanh chậm được. Đầy đủ bao da, hộp phim và bao bì phim. 3,5 triệu .