Máy phóng ảnh AXOMAT 5 cho các bác chơi ảnh phim. Máy còn rất mới và đẹp, tình trạng như ảnh chụp bên dưới, điện đèn bình thường. Giá 3tr00. Cảm ơn các bác xem tin