1 - Chân máy ảnh ngoại cao 1 m 5 có cả bao còn mới đẹp giá 450 k :

2 - Bao đựng máy ảnh - còn tốt đẹp - giá 250 k :