Mô hình máy ảnh Canon tuyệt đẹp hiếm gặp. 
Kích thước nhỏ ,các bác so với viên PIN. 
Nhỏ nhưng có võ . sắc sảo như đồ kim hoàn .
Chất liệu kim loại gì không rõ - không hít nam châm . Đúc đặc và rất... nặng. 
Giao lưu 600k