Men vân đá 1994 limited edition new rất hiếm ạ!
Alo em: 0962398111