95022- brass đáy lõm 1995
-ruột trắng :F-XI
-mộc đáy :F-XI ( trùng)
-tình trạng : đẹp , ko cấn móp 
-âm hay
giá CL :690k

Liên hệ :(0258) 2202777__ call
               09357 35708__ call + zalo