Tiếp tục 1 em đời 1969 đã qua sử dụng, tình trạng sạch sẽ, không cấn móp, bản lề cứng cáp, lửa bén, bông khối giai đoạn 1968-1972, nổ crôm 1-2 vết mặt sau không đáng kể.
☎️0979.200.787