1989 new full box, vỏ ruột trùng, nét như Sony👍
☎️0979.200.787