Cập bến 1 em chu niên 1932-1992 tình trạng cứng cáp ngon lành, châm xăng là xài.
�0979.200.787