Hai cái zippo zin như hình.
Cái trơn 2013.Giá Đã bán.
Cái zippo 1962 rca whirlpool .Phiên bảng hạn chế.Giá 3 triệu đồng