zippo
8 gạch
kỹ niệm
1932 -1982
50 nam phát triển hãng zippo
sưu tâm độc

còn nguyên không cấn móp

giá bán 700k chua ship