CARTIER bọc vàng đẹp
Tình trạng có cấn và sướt long chuột
Nhại lửa cứng ngắt ko ảng hưởng vẻ đẹp là bao
Ae yêu thích su tầm xin LH. 0937315979. Ken có giá tốt