Brass new full box 2021 chưa qua xi mạ 
Vỏ ruột trùng năm zin all chính hãng
500k thanks ae xem tin